toppbild1.jpg

Kirurgisk omvårdnads­kongress 2023

Uppsala 3-4 maj

Tema: Kirurgisk omvårdnad igår, idag, imorgon
En kongress för dig som arbetar med eller leder kirurgisk omvårdnad.

 

 

REGISTRERING

DELTAGARAVGIFT

Anmälan stängs vid midnatt den 1 april 2023.

DELTAGARAVGIFT MEDLEM

EARLY BIRD
3200 kr

Anmälan senast 31 december 2022

ORDINARIE
4200 kr

Anmälan 1 januari - 1 april 2023

DELTAGARAVGIFT ICKE MEDLEM

EARLY BIRD
4200 kr

Anmälan senaste 31 december 2022

ORDINARIE
5200 kr

Anmälan 1 januari - 1 april 2023

BLI MEDLEM HÄR

nfsk-logo-kjvy.png

I avgiften ingår:
  • Deltagande på kongressen den 3 och 4 maj
  • Fika, lunch och middag enligt program

Boende ingår ej men kan bokas direkt i anmälningsformuläret.
Det går att anmäla flera deltagare samtidigt, även utan namn på deltagarna.

Betalning

För att genomföra bokningen behöver du:

  • Organisationsnummer
  • Kostnadsställe/referens
  • Val av distributionssätt: Epost, Post eller E-faktura

Vid E-faktura så krävs val av VAN-operatör (förval finns), elektronisk adress (Peppol-ID inkl fyrsiffrigt prefix), eller ett 13 siffrigt GLN.

Endast en fakturaadress samt en referens kan anges, även vid gruppbokning. 
En serviceavgift på 50 SEK tillkommer per faktura.

Utländska deltagare får fakturan via e-post med information om banköverföring. 

Avbokning/ Ändringar

Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Vid omdebitering av en utställd faktura på grund av ändringar eller felaktigt angiven fakturaadress, debiteras en avgift på 200 kr exkl moms.

Frågor

Kontakta Umeå Congress vid frågor kring registrering och betalning. 
090 130 035
jesslyn@umea-congress.se

 

 

 

 

FÖRELÄSARE

Sjuksköterskan i dagens och morgondagens kirurgiska vård - olika perspektiv på förutsättningar för effektiv omvårdnad.

Paneldiskussion

Linus Axelsson 

Överläkare, Ordförande Svensk Kirurgisk Förening

Sudda ut gränsen mellan evidens och klinik: Nationella initiativ som hjälper

Evidensbaserade aktiviteter och initiativ i kirurgisk omvårdnad

Varför brinner du för detta ämne?
För att patienterna ska få en säker och högkvalitativ omvårdnad.

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Ett smörgåsbord av patientnära initiativ och aktiviteter i kirurgisk omvårdnad för att bygga broar mellan klinik och akademi.

Jenny Drott 

Sjuksköterska, Medicine Doktor, Adjungerad Universitetslektor, Docent i Omvårdnad

Reflektionshandledning

Varför brinner du för detta ämne?
Jag tror att reflektionshandledningen minskar den etiska stressen, gör att den enskilda medarbetaren känner sig mindre ensam samt ger professionell utveckling.

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Upplägget kring, samt erfarenheter ifrån, reflektionshandledning på kirurgiska vårdavdelningar.

Katarina Edfeldt 

Sjuksköterska, klinisk lektor

Hur vi kan använda årets avhandlingar inom kirurgisk vårdvetenskap i klinik

Hur vi på ett kunskapsbaserat sätt kan vårda äldre patienter på vårdavdelningar för att minska incidensen delirium som är ett akut och allvarligt tillstånd men som identifieras och behandlas otillräckligt.

Varför brinner du för detta ämne?
Med tanke på den åldrande befolkningen behöver kunskapen om delirium öka för att förhindra negativa konsekvenser bl.a. ökad morbiditet och mortalitet hos patienten, förlängd vårdtid, ökade kostnader, samt obehagliga upplevelser hos patient, närstående och vårdpersonal.

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Vikten av att med hjälp av enkla bedömningsinstrument identifiera individuella riskfaktorer samt utvecklat delirium, för att personcentrerat kunna anpassa preventiva omvårdnadsåtgärder och riktad behandling till äldre patienter som vårdas på sjukhus.

Yvonne A Johansson 

Sjuksköterska, fil.dr., verksamhetsutvecklare stabsområde utveckling och processchef utveckling FoUUI, Skaraborgs Sjukhus.

Patienten i dagens och morgondagens kirurgiska vård - en personlig berättelse

Jag kommer att tala om vikten att patientens röst blir hörd och berätta då om min resa med cancer och sena biverkningar. Samt hur det är att vara på sjukhus längre tider och det som vi kroniska patienter genomgår. Det blir lite humör också.

 

Lars-Ingvar Johansson

Sitter i styrelsen för Ilco Tarm- uro- och stomiförbundet. Vice ordförande i Nätverketmotm cancer. Representerar vuxna cancerpatienter i regerings patientråd. Deltagar även i andra utvecklingsprojekt och utredningar.

Sjuksköterskans historia - från hjälperska till omvårdnadsexpert

Sjuksköterskeyrkets historia men också delar av min historia. Att våga utmana etablissemanget och att stå upp för professionen och om omvårdnadensvetenskapens utveckling. Vikten av klinisk förankring och forskarteamet, och ge exempel på klinisk forskning för att förbättra patienternas postoperativa återhämtning.

Varför brinner du för detta ämne?
Jag har alltid varit stolt över att vara sjuksköterska och jag har stor och positiv erfarenhet av att stå upp för yrket och de vårdinsatser vi utför och vår forskning.

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Mitt mål är att de kommer känna sig inspirerade och känna yrkesstolthet.

Ulrika Nilsson 

Professor och anestesisjuksköterska

Fundamentals of Care: Ditt, mitt eller vårt ansvar att agera?

Vi kommer att ta avstamp här och nu i Sverige och problematisera kring vad vi som sjuksköterskor måste göra och vad som är vårt ansvar för en effektiv omvårdnad med en helhetssyn på patientens vård.  

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Vi kommer genom ramverket Fundamentals of Care ge argument för hur sjuksköterskors kompetens inom omvårdnad har en avgörande betydelse för patientens vård på professionens roll och ansvar i samhället.

Åsa Muntlin & Eva Jangland

Specialistsjuksköterska, docent och adjungerad universitetslektor & Universitetslektor, specialistsjuksköterska och docent

Sudda ut gränsen mellan evidens och klinik: Nationella initiativ som hjälper

Hur vi sjuksköterskor kan påverka förslag kring hälso- och sjukvårdens utformning för patienternas bästa och kopplingen mellan den nationella kunskapsstyrningen och det kliniska arbetet.

Varför brinner du för detta ämne?
Det är centralt att sjuksköterskor är med och fattar beslut på alla nivåer så att omvårdnad beskrivs och utförs med adekvat kompetens.

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Vikten av att sjuksköterskor tar mandat, förhoppningsvis en större förståelse för hur det nationella systemet är uppbyggt och hur det i slutändan påverkar omvårdnaden.

Sandra Månsson 

Specialistsjuksköterska intensivvård, sakkunnig inom vårdkvalitet och vårdutveckling

Sjuksköterskan i dagens och morgondagens kirurgiska vård - olika perspektiv på förutsättningar för effektiv omvårdnad

Ledarskap inom omvårdnadområde

Varför brinner du för detta ämne?
En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för effektiv omvårdnad

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Ledarskap inom omvårdnad ska vara ett prioriterat område.

Karouk Said

Bitr. sjukhusdirektör

Hur vi kan använda årets avhandlingar inom kirurgisk vårdvetenskap i klinik

Träningstavlan – en metod som stimulerar till postoperativ mobilisering och återhämtning

Varför brinner du för detta ämne?
Jag har som fysioterapeut arbetat länge med patienter som genomgår bukkirurgi och upplevt hur svårt det är att få till högre nivåer av mobilisering så risken för postoperativa komplikationer minskar.

Vad kommer taltagarna att få med sig?
Kunskap om vilka effekter Träningstavlan kan ha på patienters mobilisering och andra postoperativa utfall, samt hur patienter och hälso-och sjukvårdspersonal upplevt att använda Träningstavlan.

Andrea Porserud

Specialistsjukgymnast, med dr

Vad gör vi med våra äldre sköra patienter?

Vad kommer ditt föredrag handla om?
Om våra gamla sköra äldre. Varför de är livsfarliga som patienter och vilken omvårdnad de förtjänar (men inte får?).

Varför brinner du för detta ämne?
Det är här de största omvårdnadsbehoven finns. Det är för dessa patienter vi kan göra skillnad på riktigt.

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Verktyg för att identifiera vilka äldre som är sköra på riktigt och en pepp att ge fundamentalt bra omvårdnad.

 

David Ekermo

Specialistsjuksköterska akutsjukvård

 

 

 

Jacke Sjödin

Jacke Sjödin är underhållaren som upphöjt rimmandet till en alldeles egen konstform. Han skriver dagsaktuella sånger i parti och minut, bland annat 44 låtar om coronapandemin. Dom har nu streamats över 11 miljoner gånger på Facebook och YouTube. På kongressen har han lovat att ge sig på konststycket att direktsammanfatta kongressens olika pass på rimmad vers. Jacke är ångermanlänning i grunden, bor sedan 33 år tillbaka tillfälligt i Uppsala där han kåserar i radio och tidningar, showar i olika konstellationer och har fem barn, en fru, tre katter, en hund samt en död framtand.

 

 

PROGRAM

Programmet är preliminärt och uppdateras fortlöpande

 

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent-i4lm.png   Klicka här för att ladda ner progammet som PDF
  Senaste versionen: 2023-04-20

 

Onsdag - 3 maj

09:30   VÄLKOMSTFIKA, registrering & utställning
10:30   Kongressöppning
Karolina Härle, Ordförande NFSK
10:40   Sjuksköterskans historia - från hjälperska till omvårdnadsexpert
Ulrica Nilsson, Professor, specialistsjuksköterska anestesi
Moderator: Karolina Härle, NFSK
11:25   Reflektion
11:30   KEY NOTE
Fundamentals of Care: Ditt, mitt eller vårt ansvar att agera?
Eva Jangland, Docent, lektor, specialistsjuksköterska kirurgisk vård
Åsa Muntlin, Docent, adjungerad lektor, specialistsjuksköterska akutsjukvård
Moderator: Maria Sandgren, NFSK
12:15   Reflektion
12:20   Speed-dejting utställare
Moderator: Anna Groth & Pernilla Hendeberg, NFSK
12:30   LUNCH & TÄVLING I UTSTÄLLNINGEN
13:45   Patienten i dagens och morgondagens kirurgiska vård - en personlig berättelse
Lars-Ingvar Johansson, patientrepresentant
Moderator: Johanna Höglund, NFSK
14:15   Sjuksköterskan i dagens och morgondagens kirurgiska vård - olika perspektiv på förutsättningar för effektiv omvårdnad.
Panel: Lars-Ingvar Johansson, patientrepresentant, Anna Groth, specialistsjuksköterska, Karolina Härle, ordförande NFSK, Linus Axelsson, ordförande Svensk Kirurgisk Förening, Karouk Said, Bitr. Sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset
Moderator: Ulrica Nilsson, Professor, specialistsjuksköterska anestesi
15:15   Reflektion
15:20   FIKA & MINGEL I UTSTÄLLNINGEN
15:50  

Parallellt program: Fundamentals of Care i den kliniska vardagen

Ledare/chefer: SAL C
Akademiskt ledarskap i omvårdnad, Aktionsforskning, Bokcirkel, GEMBA-rundor

Moderator: Maria Wiksten Ericsson, NFSK, VC NU-sjukvården

Sjuksköterskor: SAL B
Akademiskt ledarskap i omvårdnad, TEAM-rond, Omvårdnadsrond, Reflektionshandledning

Moderator: Tina Biörserud, NFSK

16:50   Prisutdelning: Årets förebild 2023
Anna Olofsson, specialistsjuksköterska kirurgisk vård, Sahlgrenska sjukhuset 
Moderator: Tina Biörserud, Johanna Höglund NFSK
17:00   Wrap-up och information om kvällsprogrammet
Moderator: Maria Sandgren, NFSK
19:00   Kongressmiddag och underhållning
Plats: Uppsala konsert och kongress.
OBS! Namnbrickan är entrébiljetten, välkommen!

Torsdag - 4 maj

07:00   NFSK-joggen
Start: Bror Hjorts staty framför centralstationen, alla deltagare får en buff
08:45   Evidens som en självklarhet även i omvårdnad
Tina Gustavell, disputerad specialistsjuksköterska
Moderator: Therese Avallin, NFSK
09:00   Hur vi kan använda årets avhandlingar inom kirurgisk vårdvetenskap i klinik
Avhandlingsförfattare: Andrea Porsserud, Therese Avallin, Yvonne Johansson
Moderator: Tina Gustavell, NFSK
10:00   FIKA & MINGEL I UTSTÄLLNINGEN
10:30   Sudda ut gränsen mellan evidens och klinik: Nationella initiativ som hjälper
Jenny Drott, Docent, sjuksköterska, adjungerad lektor
Sandra Månsson, Specialistsjuksköterska intensivvård, sakkunnig inom vårdkvalitet och vårdutveckling
11:30   LUNCH & MINGEL I UTSTÄLLNINGEN
12:45   Parallellt program sjuksköterskor/ledare & chefer: Omvårdnadsbattle

Ledare/Chefer: Sal C
Moderator: Camilla Fröjd, Lektor, specialistsjuksköterska, studierektor

Sjuksköterskor: SAL B
Moderator: Tina Gustavell, NFSK
14:00   Ett nytt riskbedömningsinstrument av vårdskadan: Trycksår
Lisa Hultin, disputerad specialistsjuksköterska
Moderator: Maria Sandgren, NFSK
14:45   Vad gör vi med våra äldre sköra patienter?
David Ekermo, specialistsjuksköterska akutsjukvård
Moderator: Lina Arvidsson Aurelius, NFSK
15:30   Kongressfinal med prisutdelningar tävlingar
15:45   TAKE-AWAY FIKA
     

 

 

 

 

UTSTÄLLNING

Samverkanspartner på Kirurgisk omvårdnadskongress 2023:

 

 

 

 

UPPSALA KONSERT & KONGRESS

Kongressen äger rum på Uppsala Konsert & Kongress

Besöksadress

Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala
Ingång från Vaksala torg och Storgatan

 

 

 

 

HOTELL

På hotellen nedan finns reserverade rum som ni kan boka via anmälningslänken. Frukost ingår på alla hotell.

ELITE HOTEL ACADEMICA

CLARION HOTEL GILLET

BEST WESTERN HOTEL SVAVA

SCANDIC UPLANDIA

 

 

 

 

NFSK

 

Läs mer och bli medlem på www.nfsk.se

 

 

 

 

KONTAKT

Tina Gustavell

Styrelseledamot, Kassör NFSK
 
 
Kontakta Tina för frågor gällande programmet. 
tina.gustavell@nfsk.se
072-468 22 50

 

Jesslyn Rose

Projektledare, Umeå Congress
 
 
Kontakt Jesslyn för frågor gällande registrering och betalning. 
jesslyn@umea-congress.se
090-70 60 33

 

 

VÄLKOMNA!