toppbild1.jpg

Kirurgisk omvårdnads­kongress 2023

Uppsala 3-4 maj

Tema: Kirurgisk omvårdnad igår, idag, imorgon
En kongress för dig som arbetar med eller leder kirurgisk omvårdnad.

 

 

REGISTRERING

DELTAGARAVGIFT

Anmälan stängs vid midnatt den 1 april 2023.

DELTAGARAVGIFT MEDLEM

EARLY BIRD
3200 kr

Anmälan senast 31 december 2022

ORDINARIE
4200 kr

Anmälan 1 januari - 1 april 2023

DELTAGARAVGIFT ICKE MEDLEM

EARLY BIRD
4200 kr

Anmälan senaste 31 december 2022

ORDINARIE
5200 kr

Anmälan 1 januari - 1 april 2023

BLI MEDLEM HÄR

nfsk-logo-kjvy.png

I avgiften ingår:
 • Deltagande på kongressen den 3 och 4 maj
 • Fika, lunch och middag enligt program

Boende ingår ej men kan bokas direkt i anmälningsformuläret.
Det går att anmäla flera deltagare samtidigt, även utan namn på deltagarna.

Betalning

För att genomföra bokningen behöver du:

 • Organisationsnummer
 • Kostnadsställe/referens
 • Val av distributionssätt: Epost, Post eller E-faktura

Vid E-faktura så krävs val av VAN-operatör (förval finns), elektronisk adress (Peppol-ID inkl fyrsiffrigt prefix), eller ett 13 siffrigt GLN.

Endast en fakturaadress samt en referens kan anges, även vid gruppbokning. 
En serviceavgift på 50 SEK tillkommer per faktura.

Utländska deltagare får fakturan via e-post med information om banköverföring. 

Avbokning/ Ändringar

Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Vid omdebitering av en utställd faktura på grund av ändringar eller felaktigt angiven fakturaadress, debiteras en avgift på 200 kr exkl moms.

Frågor

Kontakta Umeå Congress vid frågor kring registrering och betalning. 
090 130 035
jesslyn@umea-congress.se

 

 

 

 

FÖRELÄSARE

Sudda ut gränsen mellan evidens och klinik: Nationella initiativ som hjälper

Evidensbaserade aktiviteter och initiativ i kirurgisk omvårdnad

Varför brinner du för detta ämne?
För att patienterna ska få en säker och högkvalitativ omvårdnad.

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Ett smörgåsbord av patientnära initiativ och aktiviteter i kirurgisk omvårdnad för att bygga broar mellan klinik och akademi.

Jenny Drott 

Sjuksköterska, Medicine Doktor, Adjungerad Universitetslektor, Docent i Omvårdnad

Reflektionshandledning

Varför brinner du för detta ämne?
Jag tror att reflektionshandledningen minskar den etiska stressen, gör att den enskilda medarbetaren känner sig mindre ensam samt ger professionell utveckling.

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Upplägget kring, samt erfarenheter ifrån, reflektionshandledning på kirurgiska vårdavdelningar.

Katarina Edfeldt 

Sjuksköterska, klinisk lektor

Sjuksköterskans historia - från hjälperska till omvårdnadsexpert

Sjuksköterskeyrkets historia men också delar av min historia. Att våga utmana etablissemanget och att stå upp för professionen och om omvårdnadensvetenskapens utveckling. Vikten av klinisk förankring och forskarteamet, och ge exempel på klinisk forskning för att förbättra patienternas postoperativa återhämtning.

Varför brinner du för detta ämne?
Jag har alltid varit stolt över att vara sjuksköterska och jag har stor och positiv erfarenhet av att stå upp för yrket och de vårdinsatser vi utför och vår forskning.

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Mitt mål är att de kommer känna sig inspirerade och känna yrkesstolthet.

Ulrika Nilsson 

Professor och anestesisjuksköterska

Fundamentals of Care: Ditt, mitt eller vårt ansvar att agera?

Vi kommer att ta avstamp här och nu i Sverige och problematisera kring vad vi som sjuksköterskor måste göra och vad som är vårt ansvar för en effektiv omvårdnad med en helhetssyn på patientens vård.  

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Vi kommer genom ramverket Fundamentals of Care ge argument för hur sjuksköterskors kompetens inom omvårdnad har en avgörande betydelse för patientens vård på professionens roll och ansvar i samhället.

Åsa Muntlin & Eva Jangland

Specialistsjuksköterska, docent och adjungerad universitetslektor & Universitetslektor, specialistsjuksköterska och docent

Sudda ut gränsen mellan evidens och klinik: Nationella initiativ som hjälper

Hur vi sjuksköterskor kan påverka förslag kring hälso- och sjukvårdens utformning för patienternas bästa och kopplingen mellan den nationella kunskapsstyrningen och det kliniska arbetet.

Varför brinner du för detta ämne?
Det är centralt att sjuksköterskor är med och fattar beslut på alla nivåer så att omvårdnad beskrivs och utförs med adekvat kompetens.

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Vikten av att sjuksköterskor tar mandat, förhoppningsvis en större förståelse för hur det nationella systemet är uppbyggt och hur det i slutändan påverkar omvårdnaden.

Sandra Månsson 

Specialistsjuksköterska intensivvård, sakkunnig inom vårdkvalitet och vårdutveckling

Sjuksköterskan i dagens och morgondagens kirurgiska vård - olika perspektiv på förutsättningar för effektiv omvårdnad

Ledarskap inom omvårdnadområde

Varför brinner du för detta ämne?
En god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för effektiv omvårdnad

Vad kommer deltagarna att få med sig?
Ledarskap inom omvårdnad ska vara ett prioriterat område.

Karouk Said

Bitr. sjukhusdirektör

Hur vi kan använda årets avhandlingar inom kirurgisk vårdvetenskap i klinik

Träningstavlan – en metod som stimulerar till postoperativ mobilisering och återhämtning

Varför brinner du för detta ämne?
Jag har som fysioterapeut arbetat länge med patienter som genomgår bukkirurgi och upplevt hur svårt det är att få till högre nivåer av mobilisering så risken för postoperativa komplikationer minskar.

Vad kommer taltagarna att få med sig?
Kunskap om vilka effekter Träningstavlan kan ha på patienters mobilisering och andra postoperativa utfall, samt hur patienter och hälso-och sjukvårdspersonal upplevt att använda Träningstavlan.

Andrea Porserud

Specialistsjukgymnast, med dr

 

 

PROGRAM

Programmet är preliminärt och uppdateras fortlöpande

 

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent-i4lm.png   Klicka här för att ladda ner progammet som PDF
  Senaste versionen: 2023-03-28

 

Onsdag - 3 maj

09:30   Välkomstfika, registrering & utställning
10:30   Kongressöppning
Karolina Härle, Ordförande NFSK
10:45   Sjuksköterskans historia - från hjälperska till omvårdnadsexpert
Ulrica Nilsson
Moderator: Karolina Härle
11:30   KEY NOTE
Fundamentals of Care: Ditt, mitt eller vårt ansvar att agera?
Åsa Muntlin, Eva Jangland
Moderator: Tina Gustavell/Maria Sandgren
12:20   Speed-dejting utställare
12:30   LUNCH & TÄVLING I UTSTÄLLNINGEN
13:45   Patienten i dagens och morgondagens kirurgiska vård - en personlig berättelse
Lars-Ingvar Johansson patientföreningen ILCO
Moderator: Johanna Höglund
14:15   Sjuksköterskan i dagens och morgondagens kirurgiska vård - olika perspektiv på förutsättningar för effektiv omvårdnad.
Paneldiskussion: Karolina Härle, Linus Axelsson, Karouk Said, Lars-Ingvar Johansson Moderator: Ulrica Nilsson
15:15   FIKA & MINGEL I UTSTÄLLNINGEN
15:50   Fundamentals of Care i den kliniska vardagen

PARALLELLA PROGRAM:
Sjuksköterskor
Lili Lindner, Katarina Edfeldt, Johanna Höglund

PARALLELLA PROGRAM:
Ledare & chefer
16:45   Prisutdelning: Årets förebild 2023
Moderator: Johanna Höglund, Christina Biörserud
17:00   Wrap-up och information om kvällsprogrammet
Moderator: Maria Sandgren
19:00   Kongressmiddag och mingel
Moderator: Maria Sandgren

Torsdag - 4 maj

07:00   NFSK-joggen
08:45   Evidens som en självklarhet även i omvårdnad
Tina Gustavell
Moderator: Therese Avallin
09:00   Hur vi kan använda årets avhandlingar inom kirurgisk vårdvetenskap i klinik
Avhandlingsförfattare: Yvonne Johansson, Therese Avallin, Andrea Porsserud
Moderator: Tina Gustavell
10:00   FIKA & MINGEL I UTSTÄLLNINGEN
10:30   Sudda ut gränsen mellan evidens och klinik: Nationella initiativ som hjälper
Jenny Drott, Sandra Månsson
Moderator: Karolina Härle
11:30   LUNCH & MINGEL I UTSTÄLLNINGEN
12:45   Omvårdnadsbattle
Moderator: Camilla Fröjd

PARALLELLA PROGRAM: Sjuksköterskor

PARALLELLA PROGRAM: Ledare & chefer
14:00   Ett nytt riskbedömningsinstrument av vårdskadan trycksår och patientdelaktighet?
Lisa Hultin
Moderator: Susanna Hård af Segerstad
14:45   Vad gör vi med våra äldre sköra patienter?
David Ekermo
Moderator: Karolina Härle
15:30   Kongressfinal med prisutdelningar tävlingar
15:45   TAKE-AWAY FIKA
     

 

 

 

 

UTSTÄLLNING

Välkommen som samverkanspartner på Kirurgisk omvårdnadskongress 2023!
 

Boka samverkanspartnerpaket här!


Priset är 15 000 kr exkl. moms och följande ingår:

 • Monterplats (2x1m) med bord, stol och eluttag
 • Speed-dejting, dvs möjlighet att kort (ca 2 minuter) presentera ditt företag på scenen
 • Kongressavgift för en person
 • Kaffe, lunch och kongressmiddag enligt program för en person
 • Företagets logotype och länk på hemsidan
 • Deltagarlista innan mötet

Extra utställarkort kostar 2000 kr exkl. moms.

 

Bekräftade samverkanspartners:

pc3-9esv.png   fk-dvnr.png   axaton-bf1r.png

 

 

 

 

UPPSALA KONSERT & KONGRESS

Kongressen äger rum på Uppsala Konsert & Kongress

Besöksadress

Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala
Ingång från Vaksala torg och Storgatan

 

 

 

 

HOTELL

På hotellen nedan finns reserverade rum som ni kan boka via anmälningslänken. Frukost ingår på alla hotell.

ELITE HOTEL ACADEMICA

CLARION HOTEL GILLET

BEST WESTERN HOTEL SVAVA

SCANDIC UPLANDIA

HOTELL BOTANIKA UPPSALA

 

 

 

 

NFSK

 

Läs mer och bli medlem på www.nfsk.se

 

 

 

 

KONTAKT

Tina Gustavell

Styrelseledamot, Kassör NFSK
 
 
Kontakta Tina för frågor gällande programmet. 
tina.gustavell@nfsk.se
072-468 22 50

 

Jesslyn Rose

Projektledare, Umeå Congress
 
 
Kontakt Jesslyn för frågor gällande registrering och betalning. 
jesslyn@umea-congress.se
090-70 60 33

 

 

VÄLKOMNA!